O zakładzie

Zakład Systemów Informatycznych i Informatyki Ekonomicznej funkcjonuje od dniu 4 września 2002 r.  na Instytucie Informatyki Teoretycznej i Stosowanej.

Większość pracowników Zakładu pracowała do 4 września 2002 r. w Zakładzie Systemów Informatycznych funkcjonujacym w ramach Instytutu Matematyki i Informatyki (IMiI), na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki. Po zmianach organizacyjnych na Wydziale i powstaniu w dniu 4 września 2002 r. Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej (IITiS), Zakład Systemów Informatycznych został przyłączony do tego IITiS oraz zmieniono jego nazwę na Zakład Systemów Informatycznych i Informatyki Ekonomicznej.

by SebastianG Quick.Cms default stylesheet