Działalność naukowa

Podstawowy kierunek badań:
Rozwój metod modelowania, identyfikacji i optymalizacji w warunkach niepewności różnego typu w zastosowaniach ekonomicznych, technologicznych oraz ekologicznych

Kierunki szczegółowe:

 • Rozwój matematyki przedziałowej oraz rozmyto-przedziałowej (np. rozwiązywanie problemu porównywania i szeregowania przedziałów ostrych i rozmytych za pomocą syntezy teorii prawdopodobieństwa i teorii świadectw Dempstera Shefera)
 • Opracowywanie algorytmów automatycznych systemów transakcyjnych (zastosowania: FOREX, giełdy typu NYSE, NASDAQ)
 • Problem oceny parametrów względnej ważności kryteriów lokalnych w warunkach niepewności (np. na podstawie macierzy parzystych porównań lingwistycznych)
 • Problem agregowania kryteriów lokalnych w zagadnieniach optymalizacji i podejmowania decyzji (np. ocena inwestycji)
 • Problem optymalizacji na podstawie kryteriów przedstawionych w postaci przedziałowej i rozmyto-przedziałowej (portfolio selection, logistyka itd.)
 • Problem optymalizacji wielokryterialnej procesów technologicznych w warunkach niepewności (np. w hutnictwie, w technologii tworzyw sztucznych)
 • Problem symulacji procesów produkcyjnych i ekonomicznych z uwzględnieniem niepewności rozmytego typu


Doktoraty:

 • dr inż. Paweł Róg - Opracowanie metod i algorytmów porównywania przedziałów rozmytych w ujęciu problemów symulacyjnych i optymalizacyjnych,
 • dr inż. Paweł Figat - Opracowanie metody i oprogramowania do wielokryterialnej i wielopoziomowej oceny alternatyw z wykorzystaniem zbiorów rozmytych i hiperrozmytych,
 • dr inż. Krzysztof Kaczmarek - Algorytmy podejmowania decyzji w warunkach niepewnosci i ich zastosowanie na rynku kapitałowym (14.12.2009),
 • dr inż. Paweł Bartosiewicz - Metody i algorytmy syntezy logiki rozmytej i teorii Dempstera-Shafera w systemach decyzyjnych dla danych przedziałowych (05.01.2012).
 • dr inż. Anna Tikhonenko-Kędziak - Algorytmy podejmowania decyzji na podstawie techniki obliczania odleglości do idealnego rozwiazania (TOPSIS) w warunkach niepewności (05.03.2015).
 • dr inż. Kamil Tkacz - Metody i algorytmy syntezy logiki rozmytej, teorii intuicjonistycznych zbiorów rozmytych oraz teorii Dempstera-Shafera w systemach decyzyjnych (01.12.2017).
by SebastianG Quick.Cms default stylesheet