Informatyka finansowa

Sylwetka absolwenta

Szeroka wiedza zdobyta na specjalności Informatyka Finansowa wyposaża absolwenta w liczne narzędzia informatyczne, matematyczne i ekonomiczne, które może on elastycznie dostosowywać do potrzeb podmiotu, w którym podejmie pracę. Gruntowna znajomość praw rządzących wolnym rynkiem, umiejętność analizy zdarzeń i tendencji gospodarczych w połączeniu z wiedzą matematyczną i informatyczną daje podstawy m. in.: ]
- do efektywnego monitorowania i planowania bieżącej oraz przyszłej działalności firmy, zarządzania jej finansami, 
- do tworzenia strategii automatycznego handlu papierami wartościowymi na największych rynkach na świecie (FOREX, NYSE, NASDAQ, AMEX, itd.). 

Absolwent Informatyki Finansowej to wysokiej klasy specjalista cechujący się dobrą znajomością informatyki, matematyki i ekonomii.

by SebastianG Quick.Cms default stylesheet