Pracownicy

prof. dr hab. inż. Pavel Sevastsyanau,

kierownik zakładu

pokój 154

e-mail: sevast@icis.pcz.czest.pl

konsultacje: (sem. zimowy 2017)

 

prof. dr hab. inż. Danuta Rutkowska

pokój 150

e-mail: danuta.rutkowska@icis.pcz.pl

konsultacje: (sem. zimowy 2017)

 

dr inż. Krzysztof Wiaderek

pokój 71

e-mail: krzysztof.wiaderek@icis.pcz.pl

konsultacje: (sem. zimowy 2017)

 

dr inż. Krzysztof Kaczmarek

pokój 66

e-mail: krzysztof.kaczmarek@icis.pcz.pl

www: icis.pcz.czest.pl/~kaczmarek

konsultacje: środa: 10:00 - 13:00 (sem. zimowy 2017)

 

mgr Zofia Kostrzewska

pokój 72

e-mail: zofia.kostrzewska@icis.pcz.pl

 

mgr inż. Kamil Tkacz

e-mail: kamil.tkacz@icis.pcz.pl

by SebastianG Quick.Cms default stylesheet