Propozycja dla Kontrahentów

 1. Metody wielokryterialnej hierarchicznej oceny alternatyw w warunkach niepewności
  1. Ocena projektów inwestycyjnych
  2. Wielokryterialna ocena jakości produkcji
  3. Wielokryterialna ocena projektów technicznych
  4. Wielokryterialna ocena kontraktów komercyjnych
  5. Wielokryterialna wycena nieruchomości
  6. Ocena poziomu życia w poszczególnych regionach kraju
  7. Wielokryterialna ocena jakości papierów wartościowych
   Opracowano oprogramowanie. Istnieje projekt techniczny który może być realizowany na zamówienie klienta. Kontakt :sevast@icis.pcz.czest.pl

 2. Metody optymalizacji wielokryterialnej w warunkach niepewności
  1. Wielokryterialna optymalizacja jakości produkcji (optymalizacja procesów technologicznych)
  2. Rozmyta wielokryterialna optymalizacja portfela papierów wartościowych
  3. Optymalizacja dystrybucji funduszy ekologicznych z punktu widzenia stanu zdrowia ludności
  4. Wielokryterialna optymalizacji działalności dystrybutora (zagadnienie handlowo-transportowe) w warunkach niepewności rozmytej oraz probabilistycznej
  5. Optymalizacja podejmowania decyzji na giełdzie papierów wartościowych na podstawie syntezy analizy giełdowej i technicznej logiki rozmytej i teorii świadectw Dempstera-Shafera
 3. Metody analizy, symulacji i optymalizacji procesów produkcyjnych i gospodarczych
  1. Metoda poszukiwania wąskich gardeł w rozgałęzionych systemach produkcyjnych w warunkach niepewności przedziałowej i rozmyto-przedziałowej
  2. Optymalizacja planu działalności przedsiębiorstw w warunkach niepewności (scheduling rozmyty)
  3. Symulacja procesów produkcyjnych w warunkach niepewności probabilistycznej oraz rozmytej
  4. Modelowanie procesów ekonomicznych w ramach podejścia (input-output )
   W. Leontiewa w warunkach rozmytej macierzy parametrów technicznych (rozwiązanie za pomocą programowania równoległego)
by SebastianG Quick.Cms default stylesheet