Publikacje

WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO
(w latach 2000 - 2017)


Publikacje w recenzowanych czasopismach międzynarodowych oraz rozdziały w książkach zbiorowych międzynarodowych

 1. L. Dymova, P. Sevastjanov, The Operations on Interval-Valued Intuitionistic Fuzzy Values in the Framework of Dempster-Shafer Theory, Information Sciences , 360 (2016), 256-272 (lista A; 45 pkt.), doi: 10.1016/j.ins.2016.04.038
 2. L. Dymova, P. Sevastjanov, K. Kaczmarek, A Forex trading expert system based on a new approach to the rule-base evidential reasoning, Expert Systems With Applications , 51 (2016), 1-13 (lista A; 35 pkt.), doi:10.1016/j.eswa.2015.12.028
 3. L. Dymova, P. Sevastjanov, Generalised operations on hesitant fuzzy values in the framework of Dempster-Shafer theory, Information Sciences 311 (2015) 39-58 (lista A; 45 pkt.)
 4. L. Dymova, P. Sevastjanov, A. Tikhonenko, An interval type-2 fuzzy extension of the TOPSIS method using alpha cuts, Knowledge-Based Systems 83 (2015) 116-127 (lista A; 35 pkt.)
 5. L. Dymova, P. Sevastjanov,A new approach to the rule-base evidential reasoning in the intuitionistic fuzzy setting, Knowledge-Based Systems , 61 (2014) 109-117, (lista A; 40 pkt.)
 6. L. Dymova, P. Sevastjanov, A. Tikhonenko, A direct interval extension of TOPSIS method, Expert Systems With Applications 40 ( 2013) 4841-4847 (lista A; 35 pkt.)
 7. L. Dymova, P. Sevastjanov, M. Pilarek, A method for solving systems of linear interval equations applied to the Leontief input-output model of economics, Expert Systems With Applications 40 ( 2013) 222-230 (lista; 35 pkt.)
 8. L. Dymova, P. Sevastjanov, A. Tikhonenko, Two-criteria method for comparing real-valued and interval-valued intuitionistic fuzzy values, Knowledge-Based Systems 45 (2013) 166-173 (lista A; 40 pkt.)
 9. L. Dymova, P. Sevastjanov, A. Tikhonenko, An approach to generalization of fuzzy TOPSIS method, Information Sciences 238 (2013) 149-162 (lista A; 45 pkt.)
 10. L. Dymova, P. Sevastjanov, The operations on intuitionistic fuzzy values in the framework of Dempster-Shafer theory, Knowledge-Based Systems , 35 (2012) 132-143. (lista A; 25 pkt.)
 11. L. Dymova, P. Sevastianov, K. Kaczmarek, A stock trading expert system based on the rule-base evidential reasoning using Level 2 Quotes, Expert Systems with Applications 39 (2012) 7150-7157. (lista A; 35 pkt.), doi:10.1016/j.eswa.2012.01.077
 12. P. Sevastjanov, L.Dymova, P. Bartosiewicz, A new approach to normalization of interval and fuzzy weights, Fuzzy Sets and Systems 198 (2012) 34-45, (lista A; 40 pkt.)
 13. P. Sevastianov, L. Dymova, P. Bartosiewicz, A framework for rule-base evidential reasoning in the interval setting applied to diagnosing type 2 diabetes, Expert Systems with Applications 39 (2012) 4190-4200. (lista A; 35 pkt.)
 14. P. Sevastianov, L. Dymova, Fuzzy simulation and optimization of production and logistic systems, in Production Engineering and management under fuzziness. Cengiz Kahraman and Mesut Yavus (Eds.), Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010, pp.249-277.
 15. L. Dymova, P. Sevastjanov , An interpretation of intuitionistic fuzzy sets in terms of evidence theory: Decision making aspect, Knowledge-Based Systems 23 (2010) 772-782. (lista A; 20/40 pkt.)
 16. L. Dymova, P. Sevastianov, P. Bartosiewicz, A new approach to the rule-base evidential reasoning: Stock trading expert system application, Expert Systems with Applications 37 (2010) 5564-5576. (lista A; 32/40 pkt.)
 17. P. Sevastjanov, L. Dymova, Stock screening with use of multiple criteria decision making and optimization, Omega 37 (2009) 659-671. (lista A; 24/30 pkt.)
 18. P. Sevastjanov, L. Dymova, A new method for solving interval and fuzzy equations: linear case, Information Sciences 17 (2009) 925-937. (lista A; 24/30 pkt.)
 19. P. Sevastianov, L. Dymova, Synthesis of fuzzy logic and Dempster-Shafer Theory for the simulation of the decision-making process in stock trading systems, Mathematics and Computers in Simulation 80 (2009) 506-521. (lista A; 20/40 pkt.)
 20. P. Sewastjanow, L. Dymowa, On the Fuzzy Internal Rate of Return, in Fuzzy Engineering Economics with Applications. Cengiz Kahraman (Ed.), Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2008, p.105-128.
 21. L. Dymova, P. Sevastjanov, Fuzzy Multiobjective Evaluation of Investments with Applications, in Fuzzy Engineering Economics with Applications. Cengiz Kahraman (Ed.), Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2008, p.243-287.
 22. P. Sevastianov. Numerical methods for interval and fuzzy number comparison based on the probabilistic approach and Dempster-Shafer theory, Information Sciences 177 (2007) 4645-4661. (lista A)
 23. P. Sevastjanov, P. Figat, Aggregation of aggregating modes in MCDM: Synthesis of Type 2 and Level 2 fuzzy sets, Omega , Volume 35, Issue 5, October 2007, Pages 505-523. (lista A)
 24. P. Sevastjanov, P. Rog. Two-objective method for crisp and fuzzy interval comparison in optimization, Computers and Operation Research, 33 (2006), pp. 115-131. (lista A)
 25. L. Dymova, P.Sevastjanov, D. Sevastjanov, MCDM in a Fuzzy Setting: Investment Projects Assessment Application, Int. Journal of Production Economy , 100 (2006) 10-29. (lista A)
 26. L. Dymova, P.Sevastjanov, D. Sevastjanov, Fuzzy capital budgeting: investment project evaluation and optimization, pp. 205-228. Part II, chapter 2 in Springer book "Fuzzy applications in industrial engineering, 2006.
 27. P. Sewastianow, P. Róg, A Probability Approach to Fuzzy and Crisp Intervals Ordering, TASK Quarterly, vol. 7, Special Issue "Artifical and Computational Intelligence", 1 (2003), pp. 142-158.
 28. P. Sewastianow, P. Róg, Fuzzy modeling of manufacturing and logistic systems, Mathematics and Computers in Simulation , 63 (2003), pp. 569-585 (lista A)
 29. L. Dymova, D. Sevastiynov, P. Sevastiynov, Application of fuzzy sets theory methods for the evaluation of investment efficiency parameters. Fuzzy economic review, Vol. V, 1(2000), pp. 77 - 87.


Monografie

 1. L. Dymowa, Soft Computing in Economics and Finance, Springer, Berlin, 2011, 296 pp.
 2. N. Diligencki, L. Dymowa, P. Sewastianow, Modelowanie rozmyte oraz optymalizacja wielokryterialna systemów produkcyjnych w warunkach niepewności: technologia, ekonomia, ekologia, Wyd. Budowa Maszyn, Moskwa, 2004 (monografia w j. rosyjskim).
 3. P. Sevastianov, Matematyka finansowa i modele inwestycji, Grodno, Wydawnictwo Grodnieńskiego Uniwersytetu Państwowego, 2001 (w j. rosyjskim).
 4. P. Sevastianov, Obiektowo zorientowane programowanie w języku C++ Grodno, Wydawnictwo Grodnieńskiego Uniwersytetu Państwowego, 2000 (podręcznik w j. rosyjskim).


Publikacje w recenzowanych materiałach konferencji o zasięgu międzynarodowym

 1. L. Dymova, K. Kaczmarek, P. Sevastianov, A comparative study of two novel approaches to the rule-base evidential reasoning, ICAISC 2017, LNCS (LNAI), vol. 10245, pp. 231-240, Springer, Cham (2017). DOI: 10.1007/978-3-319-59063-9_21
 2. L. Dymova, P. Sevastjanov, A. Tikhonenko, "The TOPSIS Method in the Interval Type-2 Fuzzy Setting", PPAM, Lecture Notes in Computer Science, 2016, 9574, 445-454.
 3. L. Dymova, P. Sevastianov, K. Kaczmarek, A new approach to the rule-base evidential reasoning with application, Lecture Notes in Artificial Intelligence, 2015, 271-282.
 4. L. Dymova, P. Sevastjanov, K. Tkacz, T. Cheherava, A new measure of conflict and hybrid combination rules in the evidence theory, Lecture Notes in Artificial Intelligence, 2014, 411-422.
 5. L. Dymova, P. Sevastjanov, The Definition of Interval-Valued Intuitionistic Fuzzy Sets in the Framework of Dempster-Shafer Theory, PPAM (2), 2013, 634-643.
 6. L. Dymova, P. Sevastjanov, K. Tkacz, The use of Intuitionistic Fuzzy Values in Rule-Bas Evidential Reasononing, ICAISC 2013, Part 1, LNAI 7894, pp. 247-258, 2013.
 7. L. Dymova, P. Sevastjanov, K. Tkacz, "The use of belief intervals in operations on intuitionistic fuzzy values", Lecture Notes in Artificial Intelligence , 2012, 7267, P.1, 229-236.
 8. L. Dymova, P. Sevastjanov, A. Tikhonenko, "A new method for comparing interval-valued intuitionistic fuzzy values", Lecture Notes in Artificial Intelligence , 2012, 7267, P.1, 221-228.
 9. L. Dymova, M. Pilarek, "Organizing calculations in algorithms for solving systems of interval linear equations using the "interval extended zero" method, Lecture Notes in Computer Science", 2012, 7204, 439-446.
 10. P. Sevastjanov, A. Tikhonenko ,"Direct interval extension of TOPSIS method", Lecture Notes in Computer Science, 2012, 7204, 404-512.
 11. P. Sevastjanov, P. Bartosiewicz, K. Tkacz, "A method for comparing intervals with interval bounds", Lecture Notes in Computer Science, 2012, 7204, 496-503.
 12. Ludmila Dymova, Pavel Sevastjanov, An interpretation of Intuitionistic Fuzzy sets in the framework of the Dempster-Shafer theory, 10th Int. Conf. Artificial Intelligence and Soft Computing, ICAISC, 2010, LNAI 6114, Part II, pp. 229-240
 13. Pavel Sevastjanov, Pavel Bartosiewicz, Kamil Tkacz, The normalization of the Dempster's rule of combination, 10th Int. Conf. Artificial Intelligence and Soft Computing, ICAISC, 2010, LNAI 6114, Part II, pp. 229-240.
 14. Pavel Sevastjanov, Pavel Bartosiewicz, Kamil Tkacz, A new method for normalization of interval weights, Paralel Processing and Applied Mathematics, 8th Int. Conf.Springer Verlag, 2010, LNCS 6068, Part II, pp.466-474.
 15. L. Dymova, I. Róg, P. Sevastjanov, A new method for decision making in the intuitionistic fuzzy setting, Proceedings 9th Int. Conf. Artificial Intelligence and Soft Computing, ICAISC, 2008, pp. 229-240.
 16. P. Sevastjanov , L. Dymova, Fuzzy solution of interval linear equations, , Paralel Processing and Applied Mathematics, 7th Int. Conf.Springer Verlag, 2008, LNCS 4967, pp.1392-1399.
 17. P. Sevastianov, Interval comparison based on Dempster-Shafer theory of evidence, Paralel Processing and Applied Mathematics, 5th Int. Conf.Springer Verlag, 2004, LNCS3019, pp.668-675.
 18. P. Sevastianov, L. Dymova, M. Dolata, The fuzzy decision of transportation problem. Proceedings of Int., Conf. Modelling and Simulation. Minsk, 2004, pp. 308-311.
 19. L. Dymova, M. Gonera, P. Sewastianow, R. Wyrzykowski, New method for interval extension of Leontief's input-output model with use of parallel programming, Proceedings of Int. Conf. on Fuzzy Sets and Soft Computing in Economics and Finance, St. Petersburg, Russia, 2004, pp. 549-556.
 20. P. Sevastianov, P. Rozenberg.Optimal investment using technical analysis and fuzzy logic. Proceedings of Int. Conf. on Fuzzy Sets and Soft Computing in Economics and Finance, St. Petersburg, Russia, 2004, pp. 415-422.
 21. P. Sewastianow, M. Jończyk, Comparative study of aggregation methods in bicriterial fuzzy portfolio selection. Proceedings of Int. Conf. on Fuzzy Sets and Soft Computing in Economics and Finance, St. Petersburg, Russia, 2004, pp. 484-492.
 22. P. Sewastianow, P. Róg, Fuzzy Optimization Using Direct Crisp and Fuzzy Interval Comparison, Rutkowski L., Kacprzyk J. (eds) Advances in Soft Computing (Physica-Verlag, 2003), pp.317-321.
 23. P. Sevastjanov, P. Rog, A. Venberg, A method for simulating of manufacturing systems using fuzzy intervals. New Information Technologies: Proceedings of the Fifth International Conference, Minsk, Belarus, Oct. 29-31, 2002, Minsk: BSEU, 2002, V. 1, pp.39-44.
 24. L. Dymova, P. Sevastjanov, P. Figat, The method and software for multiobjective decision making. New Information Technologies: Proceedings of the Fifth International Conference, Minsk, Belarus, Oct. 29-31, 2002. Minsk: BSEU, 2002, V. 1, pp.45-48.
 25. L. Dymova, P. Róg, P. Sevastianov, Hyperfuzzy estimations of financial parameters. 2nd Int. Conf. Mathematical Methods in Finance and Econometrics, Belarus State University, Minsk, Belarus, June 20 - 22, 2002, pp. 78-84.
 26. P. Sevastianov, A. Venberg, Constructive method for fuzzy interval comparison in optimization tasks. Information Networks, Systems and Technologies, Proceedings of VII International Conference, Minsk, 2001, pp. 52-57. (in Russian)
 27. P. Sewastianow, P. Róg, A. Venberg, The Constructive Numerical Method of Interval Comperison, Wyrzykowski R., Dongara J., Paprzycki M., Waśniewski J. (Eds.), Parallel Processing and Applied Mathematics, Springer, 2001, s. 756-761.
 28. L. Dymova, P. Sevastianov, T. Chegerova, D. Sevastianov, Fuzzy-Based Multicriterial optimization of Economic and Ecological System. Information Networks, Systems and Technologies, Proceedings of VII International Conference, Minsk, 2001, pp. 139-143. (in Russian)
 29. P. Sewastjanow, L. Dymowa, E. Rzestkowa, Metoda wielokryterialnej oceny jakości i jej realizacja w postaci oprogramowania. Materiały konferencji międzynarodowej NITe, Mińsk, grudzień, 2000, V. 3, s. 50 - 54. (in Russian)


Publikacje w recenzowanych czasopismach krajowych

 1. K. Kaczmarek, S. Gołda, Zastosowanie wybranych wskaznikow analizy technicznej w algorytmicznym systemie transakcyjnym, Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia, 75, Szczecin 2015, pp. 205-220
 2. L. Dymova, P. Sevastjanov, "The operations on intuitionistic fuzzy values in the multiple criteria decision making", Scientific research of the institute of mathematics and computer science, 1 (10) 2011, 41-48.
 3. L. Dymova, P. Sevastjanov, A. Tikhonenko, "A new approach to comparing intuitionistic fuzzy values" , Scientific research of the institute of mathematics and computer science. 2 (10) 2011, 57-65.
 4. K. Kaczmarek, Zastosowanie syntezy logiki rozmytej i teorii Dempstera-Shafera w systemie transakcyjnym, Metody Informatyki Stosowanej, 2011, 77-90.
 5. K. Kaczmarek, System wspomagający pracę tradera. Porównanie warunków handlu elektronicznego na rynku polskim z warunkami handlu na rynku amerykańskim, Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2010, 381-394.
 6. L. Dymova, P. Sevastianov, T. Chegerova, V. Chegerov, D. Sevastianov, Method for integrated regional ecological state estimation for the purposes of optimal administrative decision making, Achievements of medical science in Bialorus, Issue VI, 2001, pp. 92. (in Russian)
 7. L. Dymowa, P. Sevastianov, E. Zhestkova, Multiobjective Evaluation of the Contract's Quality on the Base of the Fuzzy Sets Theory, Prace naukowe, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie, MATEMATYKA VIII, Częstochowa, 2000 - 2001, pp. 19-24.
 8. P. Sewastjanow, T. Czegerowa, L. Dymowa, W. Czegerow, D. Sewastjanow, Metodyka kompleksowej oceny stanu ekologicznego regionów dla podjęcia optymalnych decyzji kierowniczych. Osiągnięcia nauki medycznej na Białorusi, VI, 2001, pp. 56-62. (in Russian)
 9. P. Sevastianov, L. Dymova, M. Kaptur, A. Zenkova, Methodic of multicriteria hierarchical quality estimation under conditions of uncertainty. Informational Technology, 9, 2001, pp. 84-87. (in Russian)
 10. P. Sevastianov, L. Dymova, E. Zhestkova, An estimation of contract quality. Risk, 1, 2001, pp. 60-65. (in Russian)
 11. P. Sewastianow, M. Koszkul, P. Róg, Modelowanie procesów produkcyjnych w warunkach niepewności rozmytego typu, Informatyka Teoretyczna i Stosowana /Computer Science, Politechnika Częstochowska, Rocznik 1, 1, 2001, pp. 89-94.
 12. L. Dimova, P. Sevastianov, P. Figat, A. Zenkova ,Investment project quality comparison. Informatyka teoretyczna i stosowana/Computer Science, Politechnika Częstochowska, Rocznik 2, 2, 2002, pp. 35-44.
 13. P. Sewastianow, P. Róg, K. Karczewski, A Probabilistic Method for Ordering Group of Intervals. Informatyka teoretyczna i stosowana/Computer Science, Politechnika Częstochowska, Rocznik 2, 2, 2002, pp. 45-53.
 14. P. Sewastianow, M. Jończyk, Bicriterial fuzzy portfolio selection, Badania operacyjne i decyzyjne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Nr 4, 2003, pp. 149-167.
 15. P. Sewastianow, W. Herka, Rekurencyjna metoda wyszukiwania wąskich gardeł w systemach produkcyjnych, Informatyka Teoretyczna i Stosowana, 3, (4), Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa, 2003, pp. 135 -147.
 16. M. Gonera, L. Dymowa, P. Sewastianow, Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej, Politechnika Częstochowska, Pierwiastki rozmyte równań przedziałowych, Informatyka Teoretyczna i Stosowana, Nr. 4, R. 3, 2003, pp. 197-204.
 17. L. Dymowa, P. Sewastjanow, Metodologia rozwiązywania problemów modelowania, identyfikacji i wielokryterialnej optymalizacji w zarządzaniu jakością procesów metalurgicznych, Methodology of solution of joint problems of modeling, identification and milti-criterion optimization in quality control for metallurgical processes, Informatyka w Technologii Materiałów, Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 1, 3, 2003, pp.21-32.
 18. M. Gronowski, P. Sewastianow, System informatyczny dla wspomagania decyzji tradera na rynku walutowym Forex, Informatyka Teoretyczna i Stosowana, 4 (7), 2004, s. 121-130.
 19. P. Sewastjanow, P. Figat, Uogólnienie sposobów agregowania kryteriów lokalnych za pomocą syntezy zbiorów rozmytych typu 2 oraz zbiorów rozmytych poziomu 2, Informatyka teoretyczna i stosowana/Computer Science, Politechnika Częstochowska, Rocznik 4, (6), 2004, s. 203-211.
 20. P. Sewastjanow, P. Róg, Optymalizacja na podstawie modelu rozmytego. , Informatyka teoretyczna i stosowana/Computer Science. Politechnika Częstochowska, Rocznik 4, (6), 2004, s. 81-97.
 21. P. Sewastianow, P. Rozenberg, Synteza Logiki Rozmytej i Teorii Świadectw Dempstera-Shafera w Analizie Technicznej papierów wartościowych, Informatyka teoretyczna i stosowana/Computer Science, Politechnika Częstochowska, Rocznik 4, (6), 2004, s. 125-138.
 22. K. Karczmarek, P. Sewastianow, System informatyczny dla optymalizacji pracy tradera na podstawie aktualnych ofert kupna - sprzedaży, Informatyka teoretyczna i stosowana/Computer Science, Politechnika Częstochowska, Rocznik 5, (8), 2005, s. 191-200.
 23. P. Sevastianov, B. Wietrak, Wielokryterialna optymalizacja systemu traderskiego na rynku kontraktów terminowych, Informatyka teoretyczna i stosowana/Computer Science, Politechnika Częstochowska, Rocznik 5, (8), 2005, str. 215-226.
 24. M. Gronowski, M. Kaczmarski, P. Sewastianow, Automatyczne systemy transakcyjne: od teorii do praktyki. Informatyka teoretyczna i stosowana/Computer Science, Politechnika Częstochowska, Rocznik 5, (8), 2005, s. 202-214.
 25. B. Wietrak P. Sewastjanow, Optymalizowane mechaniczne systemy , traderskie na rynku kontraktów terminowych, Informatyka teoretyczna i stosowana/Computer Science, Politechnika Częstochowska, Rocznik 5, (9), 2005, str. 115-128.


Publikacje w recenzowanych materiałach konferencji o zasięgu krajowym

 1. L. Dymova, T. Chegerova, P. Sevastianov, V. Chegerov, Method for estimation of radiation dose of the population under data uncertainty, Proc. of IV Russian Radiation Research Congress, V.III, 2001, pp. 757. (in Russian)
 2. L. Dymova, T. Chegerova, P. Sevastianov, V. Chegerov, The technique for accounting of radiation dose of the population, injured by accident on Chernoble nuclear power station taking into account the initial data uncertainty, The Chernoble Accident::15 years after, Proceeding of National Conf, Minsk, 2001, pp. 191-198. (in Russian)
 3. L. Dymova, P. Sevastianov, T. Chegerova, V. Chegerov, D. Sevastianov, Method for generalized rating of an region ecological status assisting to optimal administrative decision making, The Chernoble Accident::15 years after. Proceeding of National Conf, Minsk, 2001, pp. 286-290. (in Russian)
 4. A. Prokopovich, P. Sevastianov, L. Dymova, Assessment of the results of haematology researches in the clinic-diagnostic laboratory, The Chernoble Accident::15 years after, Proceeding of National Conf, Minsk, 2001, pp. 385-387. (in Russian)
 5. P. Sewastianow, M. Koszkul, P. Róg, Metoda symulacji w warunkach niepewności rozmytego typu. III Krajowa Konferencja "Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim", Kraków, 19-21 listopada, 2001, s.141-142
 6. A. Teplakov, L. Dymova, P. Sevastianov, N. Kruchinski, The method for estimation of medical preventive actions efficiency on the model of new pharmacological preparations clinical tests, The Chernoble Accident::15 years after, Proceeding of National Conf, Minsk, 2001, pp. 403-408. (in Russian)
 7. L. Dymowa, P. Figat, P. Sewastjanow, A. Zienkowa, System wspomagania decyzji na podstawie wiedzy rozmytej, XIV Górska Szkoła PTI, Szczyrk 2002, 24 - 28 czerwca, 2002, s. 217 - 225.
 8. P. Sewastjanow, P. Róg, Metoda rozmyto-przedziałowa a metoda Monte-Carlo w symulacji procesów produkcyjnych: porównanie, Materiały konferencyjne XIV Górska Szkoła PTI 2002, Szczyrk 24-28 czerwca 2002, s. 377-390.
 9. M. Jończyk, P. Sewastianow, Rozmyta optymalizacja portfela papierów wartościowych w warunkach niepewności, Materiały do 15 Górskiej Szkoły PTI, Efektywność zastosowań systemów informatycznych, Szczyrk 23-27, VI, 2003, s. 123-134.
 10. P.Sevastjanow, Rozmyta optymalizacja wielokryterialna procesu obróbki cieplnej drutu zbrojeniowego po walcowaniu, Materiały 10. Konferencji Informatyka w technologii metali, Wisła-Jawornik 12-15 stycznia, 2003, s. 19-24.
 11. P.Sewastjanow, J. Łapeta, M. Lis, Metodyka oceny jakości rozwiązań projektowych procesie produkcyjnym, Środkowoeuropejska V Konferencja Naukowo-Techniczna Metody i Systemy Komputerowe w Automatyce i Elektrotechnice, Częstochowa-Poraj 16-17 września 2003, s. 288-292.
 12. P. Sewastjanow, L. Dymowa, Optymalizacja procesów odlewania ciągłego i walcowania taśm w walcach-krystalizatorach, Materiały 11. Konferencji "Informatyka w Technologii Metali KomPlasTech2004", Zakopane, 11-14 stycznia 2004.
 13. P. Sewastjanow, L. Dymowa, Wielokryterialna optymalizacja procesu odlewania ciągłego z jednoczesnym walcowaniem taśmy z chlorku miedzi, Materiały 11. Konferencji "Informatyka w Technologii Metali KomPlasTech2004", Zakopane, 11-14 stycznia 2004
 14. P. Sewastjanow, Analiza względnej efektywności amerykańskiego, polskiego oraz rosyjskiego rynków papierów wartościowych, Gospodarowanie zasobami finansowymi w rozwoju organizacji, Materiały Konferencji Krajowej, 2007, s.21-27. Wydawca:Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach,


Publikacje w wydawnictwach zbiorowych recenzowanych

 1. P. Sevastianov, E. Zhestkova, Quality estimation of welded pipes on base of multicriterial approach, "Theoretical and technological bases of machine elements hardening and recovering", Scientific works of Polock State University (Bialirus), 2001, pp. 522-528. (in Russian)
 2. P. Sewastianow, P. Róg, Wielokryterialna ocena parametrów finansowych inwestycji za pomocą syntezy zbiorów rozmytych i hiperrozmytych, Modelowanie Preferencji a Ryzyko '04, Tadeusz Trzaskalik (ed.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2004, s. 431-450.
 3. P. Sewastjanow, P. Rozenberg, Optymalizacja działalności inwestorów na giełdzie papierów wartościowych za pomocą syntezy logiki rozmytej i analizy technicznej, Systemy informatyczne, Bankowość i finanse, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2004, s. 171-181.
 4. L. Dymowa, P. Sewastjanow, J. Lapeta, Zarządzanie wiedzą w podejmowaniu decyzji i ocenie zjawisk socjalno-ekonomicznych- propozycja metody, Systemy informatyczne, Bankowość i finanse, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2004, s. 343- 356.
 5. L. Dymowa, P. Sewastjanow, Wielokryterialne i hierarchiczne metody wspomagania decyzji i optymalizacji, Systemy informatyczne, Bankowość i finanse, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2004, s.257-272.
 6. L. Dymowa, P. Sewastjanow, Nie probabilistyczna koncepcja ryzyko w optymalizacji portfela. Banki i Ryzyko. IFEL Rus., 2005, No 1, c. 12-26. (w j. rosyjskim).
 7. L. Dymowa, P. Sewastjanow, Problemy metodyczne wyliczenia oraz wykorzystania parametrów dyskontowanych finansowych w ocenie inwestycji.. Banki i Ryzyko, IFEL Rus., 2005, No 2, c. 6-20 (w j. rosyjskim).
 8. P. Sewastjanow , J. Łapeta. Problemy metodyczne zastosowania wskaźników finansowych w ocenie inwestycji rzeczowych. Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach, część 2. Praca zbiorowa pod red. P. Chrzana, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2006. s. 195-206.
 9. P. Sewastjanow , Preference relations for fuzzy values: an approach based on Dempster-Shafer theory of evidence, Modelowanie preferencji a ryzyko, s. 463-474. Praca zbiorowa pod red. T.Trzaskalika, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 2006.
 10. P. Sewastjanow, Wskaźniki wypędzające zatrudnienie w województwie podkarpackim, Informatyka i Ekonometria, zeszyt Nr 4 (23) , 2007, Wydawca: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji z siedzibą w Zamościu, s. 73-82.
 11. P. Sevastsyanau, L.Dymowa, K. Kaczmarek. Problemy metodologiczne optymalizacji portfela i nowoczesne podejście do ich rozwiązania, Rynek Kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, Część 1, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 462, Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007, s. 199-208.
 12. P. Sevastsyanau, P. Figat, B. Wietrak. Metody logiki rozmytej oraz wielokryterialnego podejmowania decyzji w systemach traderskich na rynku kontraktów terminowych, Rynek Kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, Część 1, Zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 462, Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2007, s. 209-220.
 13. P. Sewastjanow, L. Dymowa, P. Figat, M. Wargacki. Metodologia obliczenia wielokryterialnych hierarchicznych wskaźników wypędzających zatrudnienie i wyniki badań na przykładzie województwa podkarpackiego, Barometr Regionalny, Nr 1(7) 2007, Wydawca: Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji z siedzibą w Zamościu, s. 45-50.
 14. P. Sevastsyanau, K. Kaczmarek, Zastosowanie syntsey logiki rozmytej i teorii świadectw w informatycznym systemie traderskim, Rynek Kapitałowy. Inwestowanie na rynku kapitałowym, Studia i prace wydziału nauk ekonomicznych i zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 2008, s. 199-208.
 15. P. Bartosiewicz, L. Dymowa, P. Sewastjanow , System informatyczny symulujący proces decyzyjny na rynku kapitałowym za pomocą syntezy logiki rozmytej i teorii świadectw, Rynek Kapitałowy. Inwestowanie na rynku kapitałowym, Studia i prace wydziału nauk ekonomicznych i zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, 2008, s. ???.
 16. K.Kaczmarek, P. Sevastsyanau, Wpływ kosztów prowizji na skuteczność strategii inwestycyjnych opartych na analizie rynku najlepszych ofert kupna i sprzedaży, in Gospodarowanie zasobami finansowymi w rozwoju organizacji. Andrzej Szplit (Ed.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce, 2009, s. 139-148.
 17. P. Sevastsyanau, K. Tkacz, System informatyczny dla realizacji optymalnych strategii tradingowych na Giełdzie Papierów Wartościowych, in Gospodarowanie zasobami finansowymi w rozwoju organizacji. Andrzej Szplit (Ed.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce, 2009, s. 241-252.
 18. K. Kaczmarek, Opracowanie automatycznego systemu transakcyjnego na podstawie syntezy logiki rozmytej i teorii Dempstera-Shafera z uwzględnieniem dwóch źródeł świadectw, Metody matematyczne, ekonomiczne i komputerowe w finansach i ubezpieczeniach. Red. Andrzej Stanisław Barczak, Daniel Iskra, 2012, 153-174
by SebastianG Quick.Cms default stylesheet